ติดต่อสอบถาม

UTK Talent Mobility
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาคาร 36 ชั้น3 เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 1177
โทรสาร   02 287 9684

 

 

 1,986 total views,  1 views today