UTK Talent Mobility เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ UTK CreTech2019

UTK Talent Mobility เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ UTK CreTech2019 ณ โรงแรม Loft Mania Boutique จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้มีการจัดบูธและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายรูปคู่บูธและติด Hashtag #UTKTALENTMOBILITY เพื่อรับของที่ระลึก ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของบูธ UTK Talent Mobility

 

 907 total views,  1 views today