โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ Talent Mobility 8-10 มิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ Talent Mobility ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ในหัวข้อ “โครงการดีๆ เรียนฟรี ไม่เสียตังค์” อบรมและปฎิบัติการทำแชมพู สบู่และโรชั่น วิทยากรโดย อ.กนกพร บุญทรง และ อ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ์ ณ คุ้มสะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการฝึกอบรม” เพิ่มความรู้สู่อาชีพ “ โดยผลิตสบู่ก้อน ครีมอาบน้ำ แขมพูและโลชั่น มีผู้เข้าอบรมกว่า 40 คน และผู้ร่วมสังเกตุการณ์อีกกว่า 10 คน โดยท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิงและเจ้าหน้าที่จากอำเภอสะเมิงร่วมให้เกียรติและให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่และคุณต้น ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ผู้บริหารและเจ้าของคุ้มสะเมิง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และให้ความร่วมมือกับโครงการอย่างดียิ่ง

 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณเมลิน เชื้อมโนชาญ ผู้จัดการทั่วไป คุณณชนินาถ ศรีเพ็ญ หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และประสานงานโครงการ Talent Mobility และ เจ้าหน้าที่ทีมงาน TM ให้การต้อนรับในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “การดำเนินงานโครงการ Talent Mobility และการพัฒนาผู้ประกอบการ”เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัย แนวคิดการบริหารโครงการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยการหารือครั้งนี้ จัดขึ้น ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

 1,056 total views,  1 views today