ประวัตินักวิจัย

ประวัตินักวิจัย

นายชูศักดิ์ กมลขันติธร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

เอกพล อนุสุเรนทร์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

อาฒยา สันตะกุล คศ.ม. คหกรรมศาสตร์  

เลิศลักษณ์ แก้ววิมล  วศ.ด วิศวกรรมเคมี


ประวัตินักวิจัย UTK TM

 3,436 total views,  1 views today