มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

258 total views, 0 views today