มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 644 total views,  1 views today