มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีพพนักงานธุรการ ณ โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 523 total views,  1 views today