มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการบริการวิชาการงานวิจัย “การผลิตแผ่นคอมโพสิต เปลือกทุเรียน-ฟางข้าว เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง” ณ ชุมชนบ้านท่าทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 521 total views,  1 views today