มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

200 total views, 0 views today