มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

 549 total views,  1 views today