มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

132 total views, 0 views today