UTK Talent Mobility เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ UTK CreTech2019

UTK Talent Mobility เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ UTK CreTech2019 ณ โรงแรม Loft Mania Boutique จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้มีการจัดบูธและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายรูปคู่บูธและติด Hashtag #UTKTALENTMOBILITY เพื่อรับของที่ระลึก ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของบูธ UTK Talent Mobility    907 total views,  1 views today

 907 total views,  1 views today

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ Talent Mobility 8-10 มิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ Talent Mobility ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ในหัวข้อ “โครงการดีๆ เรียนฟรี ไม่เสียตังค์” อบรมและปฎิบัติการทำแชมพู สบู่และโรชั่น วิทยากรโดย อ.กนกพร บุญทรง และ อ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ์ ณ คุ้มสะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการฝึกอบรม” เพิ่มความรู้สู่อาชีพ “ โดยผลิตสบู่ก้อน ครีมอาบน้ำ แขมพูและโลชั่น มีผู้เข้าอบรมกว่า 40 คน และผู้ร่วมสังเกตุการณ์อีกกว่า 10 คน โดยท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิงและเจ้าหน้าที่จากอำเภอสะเมิงร่วมให้เกียรติและให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่และคุณต้น ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ผู้บริหารและเจ้าของคุ้มสะเมิง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และให้ความร่วมมือกับโครงการอย่างดียิ่ง     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ […]

 1,055 total views

UTK Talent Mobility เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ TM ในงาน UTK CreTech 2018

ผู้ช่วยศาตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมงานสหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ที่ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัตงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ในงาน UTK CreTech 2018 การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ ๒ ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี บูธทีมงานสหกิจศึกษา มีโอกาสต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Social and Community 4.0” ในงาน UTK CreTech 2018 ซึ่งท่านให้ความสนใจโครงการ Talent Mobility และให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรหากมีการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การตอบคำถามชิงรางวัลของที่ระลึก แก้วน้ำเย็นและพวงกุญแจ UTK Talent Mobility จากข้อมูลในแผ่นพับโครงการ Talent […]

 1,214 total views

สำนักงานสหกิจศึกษา เดินหน้าโครงการ TALENT MOBILITY

สำนักงานสหกิจศึกษา เดินหน้าโครงการ TALENT  MOBILITY                เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดการประชุม รายงานผลติดตามความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน โครงการ ”ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (TALENT  MOBILITY)”  ต่อผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยท่านอธิการบดี ดร.สุกิจ นิตินัย เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา                ในการนี้ คุณวิชุดา ทองสุกมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคุณณัฐพล เฟื่องประภัสสร์ นักทรัพยากรบุคคล จากสกอ. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆที่อาจารย์นักวิจัยจะยื่นต่อสกอ. เพื่อผ่านการพิจารณา อาทิ ช่วงเวลาในการยื่นข้อเสนอ   โครงการในการนำเสนอที่จะผ่านการพิจารณา ต้องมีความชัดเจน นักวิจัยสามารถไปทำงานกับสถานประกอบการได้จริง มีความเป็นไปได้ในความสำเร็จ ให้ความรู้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยที่สถานประกอบการต้องให้ความร่วมมือและขอความช่วยเหลือต่อนักวิจัยด้วย โอกาสที่จะผ่านการพิจารณาก็จะสูงขึ้น รวมถึงให้กำลังใจกับทีมงาน UTK TALENT MOBILITY อย่างดียิ่ง และพร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ                […]

 820 total views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ  ณ  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และทีมนักศึกษาที่ได้แลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการทำงานต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป ซึ่งคณะผู้เข้าศึกษาดูงานขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากในการศึกษาดูงานครั้งนี้  1,296 total views

 1,296 total views

สำนักงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงาน Talent Mobility

สำนักงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน Talent Mobility เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน Talent Mobility (โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Talent Mobility กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินการด้าน Talent Mobility โดยบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ ได้มีการอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ Talent Mobility ของ ๒ มหาวิทยาลัย […]

 798 total views

TALENT MOBILITY ก้าวที่ต้องก้าว ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

           สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินหน้าก้าวต่อไปกับโครงการ Talent Mobility ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย            จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยได้เห็นชอบกิจกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณการสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น           ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน นำทีมผู้บริหารและบุคลากรด้าน Talent Mobility จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช […]

 763 total views