แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  610 total views

 610 total views

UTK Talent Mobility เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ UTK CreTech2019

UTK Talent Mobility เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ UTK CreTech2019 ณ โรงแรม Loft Mania Boutique จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้มีการจัดบูธและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายรูปคู่บูธและติด Hashtag #UTKTALENTMOBILITY เพื่อรับของที่ระลึก ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของบูธ UTK Talent Mobility    907 total views,  1 views today

 907 total views,  1 views today

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ Talent Mobility 8-10 มิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ Talent Mobility ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ในหัวข้อ “โครงการดีๆ เรียนฟรี ไม่เสียตังค์” อบรมและปฎิบัติการทำแชมพู สบู่และโรชั่น วิทยากรโดย อ.กนกพร บุญทรง และ อ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ์ ณ คุ้มสะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการฝึกอบรม” เพิ่มความรู้สู่อาชีพ “ โดยผลิตสบู่ก้อน ครีมอาบน้ำ แขมพูและโลชั่น มีผู้เข้าอบรมกว่า 40 คน และผู้ร่วมสังเกตุการณ์อีกกว่า 10 คน โดยท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิงและเจ้าหน้าที่จากอำเภอสะเมิงร่วมให้เกียรติและให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่และคุณต้น ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ผู้บริหารและเจ้าของคุ้มสะเมิง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และให้ความร่วมมือกับโครงการอย่างดียิ่ง     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ […]

 1,055 total views

จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

       สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เช่น ปัญหา อุปสรรคและติดตามความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่  29  พฤษภาคม  2562 ณ อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมี นายชัยวัฒน์  อนันตกาญจนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการจากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุกิจ  นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ […]

 748 total views

1 2 3 6